Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Vorige week dinsdag zijn lokaal in de fruitteeltgebieden de waterstanden richting winterpeil gezakt. Na het wegvallen van de beregeningsvraag hebben we tijd nodig gehad om de peilen weer op te zetten naar zomerpeil en daarboven. Op sommige plekken kostte dit tot 24 uur. Ons watersysteem is nu weer goed gevuld. We voeren nog steeds veel water aan om de waterstanden op dit hogere niveau te kunnen blijven handhaven. Bij de huidige mildere temperaturen blijft wateraanvoer ook nodig voor de beregening van gewassen zoals aardappels, uien en winterwortelen. Waar geen wateraanvoer mogelijk is, zien we de waterstanden steeds verder dalen.

Het Kolffgemaal heeft vorige week dinsdag en woensdag gedraaid om de bevaarbare Linge op peil te kunnen houden. De aanvullende pomp bij de Pannerling draait sinds vorige week woensdagmiddag continu om de waterpeilen in de Over-Betuwe te handhaven. Ondanks deze inspanningen dalen de grondwaterstanden wel langzaam verder.

Peilbeheersing

De droogte blijft aanhouden en de rivierwaterstanden blijven laag. Met het oplopen van de temperaturen en het uitblijven van voldoende neerslag verwachten we dat de beregeningsvraag richting het weekend verder toeneemt. We blijven daarom zoveel mogelijk water aanvoeren voor peilhandhaving, beregening en doorspoeling. De neerslag die valt houden we vast. Samen met de aanvoer van water houden we ons watersysteem goed gevuld.