We handhaven het winterpeil in een groot deel van de lagergelegen delen. We voeren weinig water af want er is weinig kweldruk van de rivieren. Op de hogergelegen delen zoals de oeverwallen voeren we water aan als dat mogelijk is. En bij de objecten handhaven we een hoger peil om voldoende water in de sloten te houden. De grondwaterstanden zijn namelijk in een groot deel van het gebied al lager dan normaal. In de Tieler- en Culemborgerwaard staat het peil tussen zomer- en winterpeil in.

Weer en rivier

Het is droog en rustig weer met veel zon, nachtvorst en in de vroege ochtend kans op mist. Na donderdag loopt de temperatuur op en is er meer bewolking. In het weekend gaan de maximumtemperatuur omhoog richting de dubbele cijfers.

De waterstand op de Rijn is normaal voor de tijd van het jaar. Dinsdag en woensdag stijgt de waterstand nog licht. Na woensdag daalt de waterstand weer. De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. En blijft de komende dagen ongeveer gelijk.

Peilbeheersing

De weinige neerslag en het kwelwater houden we zoveel mogelijk vast. Op de hogere zandige delen voeren we water aan als dat nodig en mogelijk is.