Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Gebiedsbreed zijn de watersystemen ingesteld op de zomerpeilen. Behalve in de fruitteeltgebieden. Daar staan de peilen nog iets hoger, omdat we daar afgelopen weekend extra water naar toe gebracht hebben vanwege de kans op nachtvorst. Lokaal is er beregend, maar niet zo massaal als het weekend ervoor.

Er viel de afgelopen veertien dagen in het oosten van het rivierengebied ongeveer 45 mm neerslag en in het westen zo’n 30 mm. Hierdoor zijn de grondwaterstanden weer wat gestegen en bevinden ze zich op een redelijk normaal niveau voor de tijd van het jaar. De diepe grondwaterstanden lijken nog wat aan de lage kant, waardoor er nog wel sprake is van wegzijging.

De vraag naar water is nog klein en daarom is de inlaat van rivierwater beperkt.

Peilbeheersing

Er ligt stabiel, zonnig en rustig weer in het verschiet. Daarom handhaven we gebiedsbreed de zomerpeilen en houden we zoveel mogelijk water vast. We voeren het extra water, dat we naar de fruitteeltgebieden hebben gebracht, niet zomaar af. Door de inlaat van water in deze gebieden te verminderen gaan we langzaam terug naar de normale zomerpeilen. En we laten zo min mogelijk water weg stromen. Wellicht levert het afvoergolfje op de Rijn en de Waal een beetje kwel op. Deze willen we zoveel mogelijk vasthouden om de grondwaterstanden mee te voeden.