Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Toestand watersysteem

De jaarwisseling was net als de kerst erg nat. In de ochtend van oudejaarsdag viel 30 tot 50 mm neerslag. De meeste neerslag viel in het oosten van het rivierengebied. Door hoge rivierstanden na de kerst was er ook sprake van kwel. Daardoor kon de neerslag niet of nauwelijks in de bodem infiltreren en kwam het water in de watergangen terecht. De watergangen konden tijdelijk het overschot aan water bergen. Tegelijkertijd pompten we zoveel mogelijk water af naar de rivier. De gemalen draaiden de afgelopen dagen op volle toeren en werden flink belast. Hier en daar leidde dit ook tot het (tijdelijk) uitvallen van pompen. Er is dus ook flink gesleuteld om de boel draaiende te houden. Het was vooral tijdens de jaarwisseling erg druk met meldingen door storingen en oplopende waterstanden. In enkele gevallen liepen de waterstanden op tot 0,5 m boven het gewenste peil. Na twee dagen op volle capaciteit pompen en veel inzet van de peilbeheerders zijn de waterstanden weer binnen de bandbreedte van de peilbesluiten gebracht.  

Peilbeheersing

We voeren het overschot aan neerslag en kwel de komende week af. Waar nodig verlagen we de waterstanden verder naar het winterpeil. In het oosten van de Ooijpolder houden we neerslag en kwel lokaal nog vast om weer in de buurt te komen van het streefpeil. Dat hebben we sinds afgelopen zomer nog niet bereikt. Ditzelfde geldt voor de plassen in Lent die door de hogere rivierstanden weer stijgen. In de Alblasserwaard houden we vanwege het veen ook nog een iets hoger peil aan, net boven het winterpeil.