Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Ondanks de lage rivierwaterstanden kunnen we nog voldoende water inlaten. Het Kuijkgemaal bij Randwijk is aangezet, omdat water niet meer onder vrij verval ingelaten kon worden. Ook gemaal de Waaij is ingezet om de Neder-Betuwe van voldoende water te kunnen blijven voorzien. De noodpomp bij de Pannerling draait 24 uur per dag om het water in de Over-Betuwe op peil te kunnen houden. Waar geen wateraanvoer mogelijk is, zien we de waterstanden steeds verder uitzakken. Richting het afgelopen weekend liep de beregeningsvraag wat op. We konden goed aan de watervraag voldoen op enkele lokale knelpunten na. In de watergangen waar drie tot vier weken geleden gemaaid is, zien we het verhang langzaam terugkomen.

Peilbeheersing

De temperaturen lopen op en daarmee ook de vraag naar beregeningswater. We zien de vraag naar water in alle agrarische sectoren toenemen. Akkerbouw, fruitteelt, en ook vanuit de veeteelt. Lokaal kunnen er knelpunten ontstaan als iedereen tegelijk gaat beregen. Door de temperatuur en het groeizame weer neemt de begroeiing in de watergangen toe. Het op orde houden van de wateraanvoer en het plegen van maaionderhoud blijft cruciaal voor de peilbeheersing.

Tot nu toe kunnen we nog voldoende water inlaten om aan de watervraag te voldoen. De rivierwaterstanden zullen echter blijven zakken, doordat bij Lobith steeds minder water binnenkomt. De verwachting is dat het peil van het Amsterdam Rijnkanaal en de rivierwaterstanden op de Neder-Rijn (tussen de stuwen Driel, Amerongen en Hagestein) uit gaan zakken. Een verdere daling is te verwachten als Rijkswaterstaat besluit om meer water over stuw Hagestein te sturen om verzilting tegen te gaan. De minimale waterhoogte voor het inlaten van water komt dan bij sommige inlaatpunten in beeld. Deze objecten houden we goed in de gaten.