Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot meer dan 100 mm. Er wordt nog steeds intensief beregend om de droogte te compenseren. Dat gebeurt met name voor de bovenste bodemlaag voor zaai- en pootgoed. Maar ook in de fruitteeltgebieden is de vraag naar water groot. We moeten dus meer water inlaten vanuit de grote rivieren. Dat water gebruiken we om, op de plaatsen waar de vraag naar water groot is, de waterstanden in onze watersystemen te verhogen met gemiddeld 5 tot 15 cm bovenop de normale zomerpeilen.

Sinds vorige week pompen we bij het Van Beuningengemaal water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal in het Beneden-Lingesysteem. Hiermee handhaven we de hogere waterstanden en kunnen we aan de grote vraag naar water blijven voldoen.

Peilbeheersing

Onze peilbeheer-acties zijn en blijven aankomende week gericht op het aanvoeren van water. Net als vorige week verhogen we tijdelijk de waterpeilen op plaatsen waar de vraag heel groot is. Daarbij zijn we extra alert op mogelijke onweersbuien die later deze week worden verwacht. De waterstanden op de grote rivieren zijn nog steeds hoog genoeg om voldoende water in te kunnen laten.

Doordat we zijn gestart met maaien in onze watersystemen zorgen we ervoor dat de waterdoorstroming goed blijft en het bereik zo groot mogelijk is.