Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Vanwege de gevallen neerslag hebben we in een deel van ons gebied de waterpeilen verlaagd naar de normale zomerpeilen. De vraag naar water is op dit moment niet groot. Daarom laten we tijdelijk minder water in vanuit de rivieren.

De grondwaterstanden zijn op de meeste plaatsen in het rivierengebied gestegen. Door de gevallen neerslag bevinden ze zich over het algemeen binnen de gemiddelde bandbreedte voor de tijd van het jaar, of net iets daaronder.

Door de hoge temperaturen en het groeizame weer van de laatste weken neemt de temperatuur van het water toe. Ook de begroeiing in de watergangen neemt toe. Er ontstaan peilverschillen op plaatsen waar we veel water door de begroeide watergangen willen vervoeren.

Peilbeheersing

Doordat de watervraag op dit moment laag is en onze watersystemen goed gevuld zijn, kunnen we de waterpeilen gemakkelijk handhaven. Wel merken we dat het transport van water op sommige plaatsen moeilijker wordt omdat de begroeiing toeneemt. Om water aan- en af te blijven voeren is het belangrijk dat het hoofdwatersysteem schoon genoeg is. We hebben daarom aandacht voor tijdig maaionderhoud aan onze watergangen.