Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

De waterpeilen zijn ingesteld op het zomerpeil en we laten water in om de watersystemen te voorzien van water. Onze opvoergemalen pompen water naar de hoger gelegen delen. We merken dat het langzaam droger wordt in ons beheergebied en dat de vraag naar water toeneemt, vooral vanuit de akkerbouwgebieden. Grondwaterstanden dalen maar bevinden zich over het algemeen nog op een normaal niveau voor de tijd van het jaar.Vanuit de grote rivieren kan nog ruim voldoende water worden ingelaten om aan de stijgende vraag te voldoen.

Peilbeheersing

We verwachten dat de vraag naar water komende week verder zal toenemen omdat er weinig neerslag verwacht wordt. Daarom handhaven we onze zomerpeilen en gaan we langzaam iets meer inlaten vanuit de rivieren om aan de vraag te voldoen. De peilbeheerders stemmen daarmee het aanbod af op de vraag en dat is maatwerk in ieder deelgebied.