Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

De onweersbuien van het afgelopen weekend hebben voor weinig neerslag gezorgd. Het heeft nauwelijks tot meer water in onze watersystemen geleid. Mooi weer en de hogere temperaturen leiden er wel toe dat de vraag naar water toeneemt. In de akkerbouwgebieden wordt alweer volop beregend. Daarom voeren de peilbeheerders water aan uit de grote rivieren. En hebben we de waterstanden licht verhoogd in de peilgebieden waar de vraag naar water groot is.
We merken dat de stroming van het water in sommige watergangen meer weerstand ondervindt door de begroeiing.

Peilbeheersing

Doordat de temperatuur de komende dagen oploopt, zal de watervraag verder toenemen. Hier anticiperen we op door de wateraanvoer vanuit de rivieren verder op te voeren, zodat er meer water beschikbaar komt. Het maaien van de watergangen is deze week erg belangrijk om de waterbeheersing op orde te houden. Daarnaast is vanaf vrijdag aandacht nodig voor de verwachte onweersbuien.