Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Door de neerslag die in het pinksterweekeinde is gevallen, was de watervraag vorige week nihil. We hebben dan ook bijna geen water ingelaten vanuit de rivieren. Inmiddels hebben de peilbeheerders de inlaten weer op een kiertje opengezet en daarmee de aanvoer van water weer voorzichtig gestart. Bijna alle deelwatersystemen staan ingesteld op de normale zomerpeilen, behalve in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en in de oostelijke streefpeilgebieden waar we geen water kunnen aanvoeren. Deze gebieden staan iets hoger ingesteld dan de normale zomerpeilen.

We merken dat de doorstroming van water in sommige watergangen meer weerstand ondervindt door de begroeiing. Lokaal verhogen we tijdelijk de waterpeilen om het onderhoud van de watergangen beter mogelijk te maken. Met een verhoogd peil is er voldoende diepgang voor de maaiboot. Bovendien kunnen we dan het maaisel goed verzamelen en afvoeren.

Peilbeheersing

Omdat de temperatuur de komende dagen oploopt, verwachten we dat de watervraag deze week gestaag toe zal nemen. Hierop anticiperen we door de wateraanvoer vanuit de rivieren langzaam op te voeren, zodat er meer water beschikbaar komt. Het maaien van onze watergangen is deze week ook een belangrijke reden om de waterbeheersing op orde te houden. Daarnaast moeten we alert zijn op de onweersbuien die tegen het weekend verwacht worden. We kunnen dan te maken krijgen met veel neerslag, waardoor we tijdig moeten omschakelen naar een situatie met (gedeeltelijke) waterafvoer.