Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Onze watersystemen zijn bovengemiddeld gevuld. We voeren op dit moment maximaal aan vanuit de rivieren om aan de watervraag te voldoen. Door de lage rivierwaterstanden kost dat veel inspanning en energie.

Over het algemeen kunnen we de waterpeilen nog handhaven. In gebieden waar de lage rivierstand een grote invloed heeft en bij grote onttrekkingen komen tijdelijk weleens lagere waterstanden voor. We hebben op een aantal plaatsen preventief maatregelen genomen om de wateraanvoer te waarborgen. Bijvoorbeeld bij inlaatgemaal de Pannerling in Doornenburg en bij het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam.

De aanvoerroutes van de watersystemen worden geschoond van begroeiing. Zo houden we het watertransport goed op gang. En maken we het bereik van het water zo groot mogelijk. Ondanks deze inspanningen dalen de grondwaterstanden wel langzaam verder. In het oostelijk deel zijn de grondwaterstanden over het algemeen iets lager dan in het westelijke deel.

Peilbeheersing

Door de hitte ligt het zwaartepunt van de waterbeheersing vooral aan het begin van deze week. We voeren maximaal aan om de watervraag te bedienen. We willen zoveel mogelijk water beschikbaar hebben voor peilhandhaving, beregening en doorspoeling. Vanaf woensdag moeten we ook alert zijn op weersverandering die gepaard kan gaan met regen- en onweersbuien. Dit kan een tijdelijke omslag in de waterbeheersing betekenen: van aanvoeren naar vasthouden, verdelen en zo nodig afvoeren. Afhankelijk van de verwachte neerslag(hoeveelheden) is bijsturing van de waterpeilen nodig.