Het blijft wisselvallig in het rivierengebied. Donderdag en vrijdag verwachten we wat meer regen dan de afgelopen tijd. Deze regen is welkom. Ondanks de regen zijn de grondwaterstanden namelijk nog aan de lage kant. Over het algemeen houden we de regen die gaat vallen vast. Een klein deel gebruiken we voor het schoonspoelen van de watergangen na maaiwerkzaamheden.

Toestand watersysteem

Ondanks de regen voeren we in het oosten van het rivierengebied nog steeds water aan om de peilen te handhaven. De lage rivierstanden zorgen daar namelijk nog voor een vraag naar water. Met het groeizame weer hinderen planten al snel de doorstroming in sloten. We maaien om een goede wateraanvoer mogelijk te maken. De regen die valt houden we zoveel mogelijk vast. In het westen van het rivierengebied is het af en toe wel nodig om op de laagste delen het kwelwater het gebied uit te pompen.

De grondwaterstanden zijn de afgelopen week stabiel, maar nog altijd aan de lage kant. De regen zorgt ervoor dat de bovenste grondlaag lekker vochtig blijft. De regen is nog niet voldoende om de diepere grondwaterlaag aan te vullen.

Weer en rivier

Het blijft wisselvallig weer, met af en toe een bui. Donderdag en vrijdag valt er waarschijnlijk meer regen dan de rest van de week. De waterstanden van de Rijn en Waal zijn aan de lage kant, maar gaan licht stijgen door afvoer vanuit Duitsland (richting NAP +8,0 m bij meetpunt Lobith). De afvoer van de Maas is stabiel maar laag.

Peilbeheersing

We houden het water in de sloten op zomerpeil of iets daarboven. De regen die valt, houden we zoveel mogelijk vast. We verwachten dat we daarvoor nauwelijks waterpeilen hoeven te veranderen. Lokaal kan het zijn dat er meer regen valt, en we een klein deel moeten afvoeren.