Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Afgelopen week heeft het een beetje geregend. In het midden en oosten van ons beheergebied is wat meer regen gevallen (ongeveer 30 mm) dan in het westen (ongeveer 15 mm). Er is genoeg regen gevallen om het watersysteem in het westen van ons beheergebied op peil te houden. Water inlaten was alleen nodig op de hogere gronden (o.a. oeverwallen) of om maaiwerk te faciliteren. Voor het maaien met een maaiboot zijn de hogere zomerpeilen nodig. Dan kunnen we namelijk ook de kanten goed maaien vanaf het water.

In het grootste deel van ons beheergebied staan de waterstanden op zomerpeil. In sommige akkerbouwgebieden staan de waterstanden iets onder zomerpeil. Dit doen we vanwege de oogst en grondbewerkingen en de lokaal iets te natte omstandigheden.