Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied. 

Toestand watersysteem

Afgelopen weekend hebben fruittelers in ons gebied massaal beregend. Hiervoor hebben we veel water aangevoerd en in de fruitteeltgebieden de waterstanden iets boven het zomerpeil ingesteld. Vanwege de lage grond- en rivierwaterstanden kostte dat meer moeite dan normaal. Ook hebben we telers opgeroepen om verstandig om te gaan met het beschikbare water. Inmiddels hebben we de peilen in de fruitteeltgebieden weer verlaagd naar de normale zomerpeilen.  Lokaal soms nog iets daarboven, omdat er nog steeds een (kleine) kans op nachtvorst bestaat en het op de hogere delen relatief droog is. Dankzij de neerslag die vorige week is gevallen is de bovengrond wat minder droog geworden. Grondwaterstanden zijn licht gestegen. Desondanks zijn de grondwaterstanden nog steeds laag voor de tijd van het jaar.

Peilbeheersing

Er wordt de komende periode met regelmaat neerslag verwacht, zowel in ons beheergebied als in de stroomgebieden van Rijn en Maas. Hierdoor zal de waterbeschikbaarheid in de bodem toenemen en zal ook de afvoer en waterstanden van de rivieren toenemen. Dat is gunstig nu het groeiseizoen is gestart en de vraag naar water langzaam zal gaan toenemen. We houden gebiedsbreed de zomerpeilen aan en lokaal in de fruitteeltgebieden iets daarboven. Een plusje, zodat we snel weer paraat kunnen staan wanneer er weer nachtvorst wordt verwacht. Doordat er af en toe neerslag valt, verwachten we weinig water in te laten om de zomerpeilen te handhaven.