Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Toestand watersysteem

De waterpeilen zijn ingesteld op het zomerpeil. We laten beperkt water in vanuit de rivieren om de watersystemen te voorzien van water. Op de hoger gelegen oeverwallen merken we dat de waterpeilen een beetje beginnen uit te zakken. Daarom pompen we met onze opvoergemalen water richting die gebieden, maar nog niet veel. In de akkerbouwgebieden faciliteren we beregening voor een goede grondbewerking en voor de kieming van zaai- en plantgoed. De grondwaterstanden bevinden zich binnen de normale bandbreedte voor de tijd van het jaar maar vertonen allemaal een dalende trend. Langs de rivieren zakken ze iets sneller dan in de centraal gelegen gebieden.

Peilbeheersing

We handhaven deze week de zomerpeilen en er is een kleine kans op lichte nachtvorst. We verwachten geen bijzonderheden deze week.