Op dinsdagavond 29 september sluit de Waterpoort in Gorinchem. Waterschap Rivierenland oefent dan het sluiten van de coupure, een doorgang die bij extreem hoogwater op de Merwede dicht kan. De vestingwallen van Gorinchem zijn onderdeel van de rivierdijk die de stad beschermt.

Tussen 19.00 en 24.00 uur is de poort afgezet. Voor auto’s en fietsers zijn dan Buiten de Waterpoort en watersportvereniging De Merwede niet bereikbaar. De oefening is na de laatste afvaarten van Riveer. Verkeersregelaars begeleiden de oefening.

Op orde

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Net als doorgangen voor verkeer (coupures). Het waterschap oefent regelmatig of de opbouw goed verloopt en of de materialen in goede staat verkeren. Tegelijk met de oefening vindt de jaarlijkse technische controle plaats.

de gesloten Waterpoort

Stad en polders

De vestingwal beschermt Gorinchem, maar is tegelijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en van de rivierdijk rond de achterliggende polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De coupure sluit bij een waterstand op de Merwede van 4,30m +NAP bij Vuren. Dat is bijna vier meter hoger dan op dit moment.

Historische vesting

De huidige vesting ontstond omstreeks 1600. Tot 1893 stond hier een historisch poortgebouw, tegenwoordig is er een coupure die wordt gesloten met een elektrische schuif en houten balken. Andere coupures in de Gorinchemse vesting zijn de sluis naar de Lingehaven, de bekende Dalempoort en de Poterne, een smalle doorgang in de Dalemwal.

Kaart coupures vesting Gorinchem
dubbele rij balken in de Waterpoort