Nabij het dorp Brakel in de gemeente Zaltbommel ligt een gasveld, waar mogelijk een aanvraag komt tot uitbreiding van de gaswinning. Waterschap Rivierenland kijkt welke consequenties eventuele bodemdaling door gaswinning heeft op de rivierdijken.

Het gaswinningsbedrijf Vermilion Energy wint gas uit het veld sinds 2010. Mogelijk wil het bedrijf de gaswinning uitbreiden. Het is nog niet zeker of de aanvraag er komt, en zo ja, wanneer precies. Om snel te reageren, trekt de gemeente op met andere overheden.

Bodemdaling

In de periode 2010-2019 is de bodem met circa 1 centimeter gedaald, zo blijkt uit verschillende meetrapportages. Waterschap Rivierenland kijkt welke consequenties eventuele verdere bodemdaling als gevolg van gaswinning heeft op de waterveiligheid (de rivierdijken).