Aan de oostkant van Ophemert aan de Molenstraat starten we medio april, samen met de gemeente West-Betuwe, met de werkzaamheden om een extra waterberging te graven. Er is meer ruimte nodig om in de toekomst het water goed op te kunnen vangen. Ter voorbereiding zijn de sloten in de omgeving al gebaggerd.