Waterschap Rivierenland geeft voor 2023 ruim 275 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren).

Het gaat in totaal om 24 dijktrajecten. De uit te geven percelen zijn verdeeld over het gehele werkgebied van Waterschap Rivierenland. Ze worden op 14 en 21 november 2022 uitgegeven. Kijk hier voor meer informatie.