Vanaf 14 april maait Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kruisingen en zichthoeken voor de verkeersveiligheid langs wegen buiten de bebouwde kom.