Op dinsdag 17 maart oefent Waterschap Rivierenland met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas. Met deze schuif wordt tijdens hoogwater op de Maas de Afgedamde Maas afgesloten. Gedurende de afsluiting is het scheepvaartverkeer gestremd.

De stalen hefdeur, 52 meter breed en 9 meter hoog, zorgt er tijdens hoogwater op de Maas voor dat het waterpeil in de Afgedamde Maas niet te hoog wordt. Als bij hoogwater de Kromme Nol en de Wilhelminasluis bij Andel sluiten, vormen Altena en de Bommelerwaard één dijkring, met de Afgedamde Maas als ‘binnenwater’. Bekijk de bijzondere beelden van een vorige oefening. 

Hoogwaterseizoen 

Ieder jaar sluit het waterschap tweemaal de Kromme Nol ter hoogte van Wijk en Aalburg; vlak voor en vlak na het winterse hoogwaterseizoen. Tijdens de oefening bekijkt het waterschap de techniek, protocol en samenwerking met partners als Rijkswaterstaat en gemeenten.
De oefening staat los van het verhoogde peil in de Maas op dit moment. Op 17 maart staat de Maas naar verwachting alweer lager.

Stremming

Als gevolg van het sluiten van de hoogwaterkering Kromme Nol zal op 17 maart het scheepvaartverkeer van 08.30 uur tot 13.00 uur zijn gestremd. Rijkswaterstaat zal de sluiting op gebruikelijke wijze communiceren. Het wegverkeer over de Kromme Nol ondervindt van de oefening geen hinder.

Duizend kilometer dijken en kades 

Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, schoon water en voldoende water. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en ook nog eens ruim 500 kilometer kleinere dijken en kades.