Op dinsdag 4 april oefent Waterschap Rivierenland met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas. Met deze schuif wordt tijdens hoogwater op de Maas voorkomen dat het waterpeil in de Afgedamde Maas te hoog wordt. Gedurende de afsluiting is het scheepvaartverkeer gestremd.

De stalen hefdeur, 52 meter breed en 9 meter hoog, voorkomt dat het waterpeil in de Afgedamde Maas te hoog wordt tijdens hoogwater op de Maas. Als bij hoogwater de Kromme Nol en de Wilhelminasluis bij Andel sluiten, vormen Altena en de Bommelerwaard één dijkring: één geheel, met de Afgedamde Maas als ‘binnenwater’.

Hoogwaterseizoen

Ieder jaar sluit het waterschap tweemaal de Kromme Nol ter hoogte van Wijk en Aalburg; vlak voor en vlak na het winterse hoogwaterseizoen. Tijdens de oefening kijkt het waterschap naar de techniek, protocol en samenwerking met partners als Rijkswaterstaat en gemeenten. Bekijk hier de beelden van een eerdere oefening:

Stremming scheepvaart

Als gevolg van het sluiten van de hoogwaterkering Kromme Nol zal op 4 april het scheepvaartverkeer van 08.30 uur tot 13.00 uur zijn gestremd. Rivierbeheerder Rijkswaterstaat zal de sluiting op gebruikelijke wijze communiceren.

Maasdijk: wieg van 750 jaar waterschap

In 1273 startte graaf Floris V het eerste waterschapsbestuur in het rivierengebied: kering Kromme Nol ligt langs de Maasdijk die centraal stond in dit historische moment. 750 jaar later staan we stil bij onze rijke ervaring en vooral hoe we die inzetten voor de toekomst. Ons werk aan sterke dijken, schoon en voldoende water gaat door.