Waterschap Rivierenland gaat binnenkort het wegdek op de Lekdijk over een lengte van 7 kilometer repareren. Reparatie is nodig omdat het wegdek op de onlangs verstevigde dijk is gaan scheuren. Die scheuren ontstaan door zogenaamde zetting van de aangebrachte grondaanvullingen.

Het waterschap leverde de dijk in 2018 verstevigd op en asfalteerde de weg meteen bij oplevering. Dit om de bewoners en aanwonenden snel weer toegang te geven. Na dijkversterkingen met grondaanvullingen is altijd sprake van enige beweging van de ondergrond waardoor het wegdek kan scheuren. Het waterschap houdt de ondergrond goed in de gaten. Lichte beweging van de ondergrond in de dijk zal de komende jaren nog wel blijven en heeft geen invloed op de veiligheid van de dijk. Over een aantal jaren wordt het wegdek in zijn geheel vervangen.

Het waterschap zal de omgeving informeren zodra de werkzaamheden beginnen. Dan zal, in overleg met de gemeente, de weg tijdelijk worden afgezet.