Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen bijna helemaal zijn gestopt. Ook wij vinden het belangrijk om verstandig om te gaan met water en natuur. Daarom zorgen we ervoor dat we in 2050 grotendeels klimaatneutraal zijn. In 2027 stoten we 45% minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken, hebben we onze uitstoot in kaart gebracht en voeren we maatregelen uit. Daarbij maken we gebruik van de CO2-prestatieladder. Vanaf vandaag zijn we ook officieel gecertificeerd volgens deze CO2-prestatieladder.

We zijn gecertificeerd op niveau 3 van de prestatieladder

Bedrijven kunnen op vijf niveaus op de ladder aan de slag om uitstoot te verminderen. Wij zijn in eerste instantie gecertificeerd op niveau 3. Daarmee brengen we de uitstoot in onze eigen organisatie op orde.

We hebben onze CO2 voetafdruk in kaart

Co2 prestatieladder

Om minder broeikasgassen uit te stoten, moeten we eerst weten hoe veel we nu uitstoten.  En waarmee we deze uitstoot veroorzaken. Dit doen we al jaren met behulp van de zogenaamde ‘Klimaatmonitor Waterschappen’. Sinds kort meten we onze uitstoot ook met behulp van de CO2-Prestatieladder. In 2021 hebben we in totaal ongeveer 75.000 ton CO2 uitgestoten.

En we besparen evenveel als 3 duizend vluchten naar Parijs

Tussen 2023 en 2025 nemen we maatregelen voor het verlagen van onze uitstoot door energiegebruik. In 2021 was onze uitstoot door energiegebruik 28.506 ton CO2. In 2025 is dit nog maximaal 2.493 ton CO2. Het grootste deel van deze besparing (25.515 ton) bereiken we door over te stappen op windstroom die in Nederland is opgewekt. Dit is vooral een besparing die we realiseren door een verandering in de regelgeving. Met de rest van de besparing (498 ton) besparen we ruim 3 duizend vluchten naar Parijs of bijna 125 duizend Big Macs! Dit doen we onder andere door energie te besparen in gebouwen, ons wagenpark te verduurzamen en OV-gebruik te stimuleren voor dienstreizen.

Ook uitstoot van onze rioolwaterzuiveringen is belangrijk voor de toekomst

Een wezenlijk deel van onze CO2-voetafdruk komt van onze rioolwaterzuiveringen. Een belangrijke uitdaging voor de toekomst dus! Het meten van deze broeikasgassen staat nog wel in de kinderschoenen. Daarom gaan we onderzoeken hoe we broeikasgassen (lachgas en methaan) uit rioolwaterzuiveringen beter kunnen meten. En we onderzoeken welke maatregelen effectief zijn om deze emissies te verminderen. Dit doen we samen met andere waterschappen.

Lees meer over de CO2-prestatieladder