In verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) volgen wij de adviezen van het RIVM, GGD, Veiligheidsregio en de Rijksoverheid. Dit betekent dat we onze manier van werken aanpassen. Veel medewerkers werken thuis en activiteiten worden afgelast. Ondanks deze veranderingen blijven we natuurlijk onze taken uitvoeren en is ons hoofdkantoor in Tiel open.

Met deze maatregelen willen wij verdere verspreiding van het virus helpen te voorkomen. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen, en passen onze maatregelen aan waar nodig.

Bereikbaarheid

We blijven bereikbaar. Hoewel het kantoor in Tiel geopend is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, vragen we u bezoek te vermijden en uw vragen zoveel mogelijk per e-mail te stellen.

Het kan voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Als het gaat om het melden van calamiteiten, vervuiling of ongewenste lozingen blijven we natuurlijk 24/7 bereikbaar via (0344) 64 90 90 of via het speciale contactformulier. Ook kunt u uw melding via Meldpunt Water doen.

Excursies en gastlessen

Excursies en gastlessen voor scholen zijn nu niet mogelijk. Reeds geboekte excursies en gastlessen komen te vervallen, in elk geval t/m 28 april. Ook onze educatieve activiteiten op de locaties Geofort, Slot Loevestein en Fort Pannerden komen te vervallen.

Bijeenkomsten

Alle externe bijeenkomsten en activiteiten worden afgelast. We informeren de betrokkenen en genodigden hierover persoonlijk.

Vergaderingen bestuur

De vergadercyclus voor het Algemeen Bestuur richting de AB-vergadering van 24 april 2020 is met vier weken opgeschort. Dat betekent dat alle geplande bestuursvergaderingen in de periode tot 24 april komen te vervallen.

Ter inzage

Van 23 maart tot 7 april 2020 ligt het voorkeursalternatief en de bijbehorende stukken voor de consultatieronde van dijkversterking Stad Tiel ter inzage. In verband met het coronavirus adviseren we u dat u de stukken zelf download via deze link.Voor meer informatie kijkt u op onze pagina Regelen en Aanvragen.

Mogelijkheid tot uitstel van betaling waterschapsbelasting voor ondernemers

De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers. Veel ondernemers hebben de Belastingsamenwerking Rivierenland gevraagd om uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen en/of waterschapsbelasting. Lees er hier meer over.