Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen bijna helemaal zijn gestopt. Ook wij vinden het belangrijk om verstandig om te gaan met water en natuur. Daarom zorgen we ervoor dat we in 2050 grotendeels klimaatneutraal zijn. In 2027 stoten we 45% minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken, brengen we onze uitstoot in kaart en voeren we maatregelen uit. Daarbij maken we gebruik van de CO2-prestatieladder. In december 2022 willen we ons certificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

We certificeren ons op niveau 3 van de prestatieladder

Bedrijven kunnen op vijf niveaus op de ladder aan de slag om uitstoot te verminderen. Wij certificeren ons in eerste instantie op niveau 3. Daarmee brengen we de uitstoot in onze eigen organisatie op orde. In december 2022 beoordeelt een externe instantie of wij het certificaat behalen.