Deze inspectie vindt jaarlijks plaats, direct na het hoogwaterseizoen. Zo kan ook gelijk drijfvuil worden opgeruimd. Omdat er langs de Waal nog sprake is van hoogwater, volgt hier inspectie later. Langs de Maas, Neder-Rijn en Lek kan al wel geïnspecteerd worden.

Dijkinspecteurs zijn herkenbaar aan de felgekleurde hesjes en inspecteren te voet de kruin van de dijk en de beide taluds. Urgente herstelwerkzaamheden worden waar mogelijk direct uitgevoerd. Herstel van overige schade volgt in de loop van het jaar. Dijkinspectie heeft als doel om aan het begin van het volgende hoogwaterseizoen de dijk in goede conditie te hebben.