Waterschap Rivierenland heeft de wens om het aantal soorten planten en dieren (biodiversiteit) in haar gebied te vergroten. Rondom wegen en sloten en op onze dijken werken we hier al hard aan. We hebben aandacht voor verschillende soorten beplanting. En we maaien met aandacht voor veiligheid en natuur. Op 2 juli heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen om meer aandacht te schenken aan biodiversiteit dan dat we nu al doen. In de komende jaren versterken we deze op de terreinen van onze rioolwaterzuiveringslocaties en nieuwe zonnepaneelvelden.

Goede biodiversiteit is belangrijk voor het waterschap

Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Wij snappen dat biodiversiteit belangrijk is. Het versterken van de biodiversiteit draagt ook bij aan schoon water, voldoende water en veilige dijken. Denk bijvoorbeeld aan de zuiverende werking van planten en bacteriën in het water. Of aan het opvangen van wateroverlast en watertekort door een gezonde bodem. Het is in het belang van de inwoners en gebruikers van ons beheergebied dat we met ons werk de biodiversiteit versterken. Een levende en gevarieerde bodem en voldoende bestuivende insecten vormen de basis voor een gezonde en toekomstbestendige voedselproductie en een fijne leefomgeving.