Waterschap Rivierenland schrapt de oefening met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas van dinsdag 17 maart. Daarmee wordt voorkomen dat de continuïteit van bedrijfsvoering risico loopt. Het scheepvaartverkeer is die dag dus niet gestremd.

Het waterschap verwacht dat de eerstvolgende reguliere oefening in het najaar wel plaats vindt. De stalen hefdeur, 52 meter breed en 9 meter hoog, zorgt er tijdens hoogwater op de Maas voor dat het waterpeil in de Afgedamde Maas niet te hoog wordt. Naast hoogwatersituaties kan de hefdeur worden gesloten bij milieu-incidenten op de Maas, ter bescherming van de inname van ruw-drinkwater voor Dunea.

Duizend kilometer dijken en kades

Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, schoon water en voldoende water. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en ook nog eens ruim 500 kilometer kleinere dijken en kades.