Opnieuw speurt Waterschap Rivierenland naar de bron van vervuiling in het riool in de gemeente Neder-Betuwe. De komende periode worden bedrijven bezocht, op zoek naar verdachte lozingen.

De vervuiling is een terugkerend probleem voor de zuiveringsinstallatie van het waterschap in Dodewaard. Sinds 2015 doet de vervuiling zich steeds opnieuw voor. Beheerders en handhavers hebben na uitgebreid onderzoek bedrijfsbezoeken voorbereid, die nu plaatsvinden. Het waterschap trekt op met de Omgevingsdienst Rivierenland en de gemeente Neder-Betuwe.

Als de vervuiling aanhoudt, moet het waterschap extra maatregelen nemen op de installatie in Dodewaard. Met extra kosten en inzet. Het waterschap hoopt de bron te vinden voordat de nieuwe afvalwaterzuivering, die nu wordt gebouwd in Dodewaard, opent in 2021.

Hoe houden we het water samen schoon? Bekijk hier wat het waterschap er aan doet.

Nieuwbouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie bij Dodewaard, naast snelweg A15.