Eind augustus 2020 wordt de Grotewaard / Dorpsweg in fases afgesloten voor een wegreconstructie tussen de rotonde in de N214 bij Noordeloos en de bebouwde kom van Hoornaar. De weg, populair bij toeristische fietsers, wordt vernieuwd en veiliger.

Als wegbeheerder verbetert Waterschap Rivierenland het wegdek, de fundering, de waterkerende functie van de kade en de inrichting. Bewoners spraken mee in het ontwerp. Voor de verkeersveiligheid komt er onder andere een middenstrook in een andere tint, als een karrenspoor en een ander type verkeersremmer. Ook komen langs het hele traject in de berm grasbetontegels of klinkers.

Bouwverkeer wordt zo veel mogelijk geleid via de rotonde bij Noordeloos. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met februari 2021, uitgaande van een zachte winter. Doorgaand verkeer wordt omgeleid, verkeersregelaars zijn aanwezig zolang het nodig is.

Meer informatie vindt u op de pagina Wegwerkzaamheden Grotewaard Hoornaar / Noordeloos.