De komende weken vervangt Waterschap Rivierenland zo’n 500 zieke en dode bomen langs polderwegen in Vijfheerenlanden. Door te rooien en te herplanten, verjongt de laanbeplanting, karakteristiek in het veenweidegebied.