De regering presenteerde afgelopen vrijdag het Klimaatakkoord. De uitstoot van CO2 moet drastisch beperkt worden. Waterschap Rivierenland vindt het een mooie stap in de goede richting. “Het is goed om de oorzaak van klimaatproblemen actief aan te pakken”, zegt waterschapsbestuurder Henk van ’t Pad: “Onze inwoners ervaren steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. Het is winst dat er nu een klimaatakkoord ligt met concrete doelen en maatregelen. Als overheden, bedrijven, agrariërs en inwoners er samen de schouders onder zetten kunnen we de gevolgen van hitte, droogte en piekbuien in de eigen omgeving beperken.”

Maatregelen combineren

Samen met gemeenten en provincies werkt Waterschap Rivierenland aan regionale strategieën, zowel op het gebied van klimaat als op het gebied van duurzame energie. “Bij de uitvoering van maatregelen die daaruit voortkomen, kunnen we mooi samen optrekken. Want als de straat toch open moet om een warmtenet aan te leggen, kunnen we tegelijkertijd maatregelen nemen om water te bergen bij hoosbuien of juist vast te houden bij droogte”, aldus Van ’t Pad.

Warmte uit slootwater

Het waterschap onderzoekt diverse innovatieve methoden om energie te besparen of op te wekken. Een interessant voorbeeld is aquathermie. Daarbij wordt warmte gewonnen uit oppervlaktewater of afvalwater, als alternatief voor aardgas. Daarnaast worden de terreinen van het waterschap steeds vaker ter beschikking gesteld van energieprojecten, zoals bijvoorbeeld voor de zonneparken in Arnhem-Zuid en Gorinchem. “Met elkaar maken we op die manier Nederland energiezuinig en klimaatbestendig.”