Wat te doen als een bever met de bouw van de dam ervoor zorgt dat het water niet goed kan doorstromen? De dam zomaar weghalen is geen optie. In Groesbeek heeft Waterschap Rivierland daarom een zogeheten ‘beaver deciever’ in een beverdam geplaatst.

PVC-buis

Dit is een soort van PVC-buis die ervoor zorgt dat het water kan doorstromen. De beverdam kan dan blijven bestaan. De maatregel wordt ook elders in Nederland al met succes toegepast.

Waterstand

Bevers bouwen dammen om de waterstand te verhogen. Met de beaver deciever hoopt waterschap dat de waterstand aan de ene kant hoog genoeg blijft voor de bever. En aan de andere kant zo wordt verlaagd dat er geen wateroverlast of andere schades ontstaan.

Beverprotocol

Deze maatregel is een onderdeel uit het beverprotocol. Met dit protocol zorgt Waterschap Rivierenland ervoor dat schades door de knaagdieren worden beperkt. Uiteraard houdt het waterschap hierbij rekening met de beschermde status van de bever.