Waterschap Rivierenland heeft besloten om de locatie van Hardinxveld-Giessendam aan te houden voor de realisatie van een nieuw boezemgemaal. Het Algemeen Bestuur heeft dit unaniem besloten op 27 november 2020. Een uitgebreid vergelijkingsonderzoek laat zien dat de locatie ten oosten van de bebouwde kom van Hardinxveld de beste plek is voor een nieuw gemaal. Om het water daar te krijgen, zal een nieuw kanaal aangelegd moeten worden tussen de Giessen en de Beneden Merwede. Hoe dat tracé gaat lopen is eind 2021 pas duidelijk. Naar verwachting kan het nieuwe gemaal met een capaciteit van 1.200 kuub per minuut vanaf 2026 in gebruik worden genomen.

Historische wijziging van het watersysteem

Een nieuw gemaal in de Overwaard van de Alblasserwaard betekent een historische wijziging in het eeuwenoude boezemsysteem. Na zes eeuwen hoeft niet al het water via Kinderdijk te worden afgevoerd. Deze afvoer verloopt steeds moeizamer door klimaatverandering, de lange afstand, opstuwende wind en hogere rivierwaterstanden. Bovendien is in de toekomst wateraanvoer nodig van een betere kwaliteit. In Hardinxveld is de mogelijkheid om zoet water in te laten vanaf de Beneden-Merwede. Rond 2035 wordt bekeken of er een tweede gemaal van 600 kuub water per minuut nodig is in Groot-Ammers of dat andere maatregelen nodig zijn.

Het nieuwe boezemgemaal is onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H. Door diverse aanpassingen en maatregelen door te voeren, kan het waterschap zorgen voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Hierdoor is het waterpeil op de boezems beter te beheersen en hoeven minder regionale kades versterkt te worden.