Waterschapspeil 2020 is de tweejaarlijkse rapportage over trends en ontwikkelingen in werk aan het regionale waterbeheer door de 21 waterschappen.

Waterschapspeil laat zien hoe het belastinggeld wordt besteed en wat de resultaten daarvan zijn. De rapportage is ontstaan vanuit de wens van waterschappen om transparant te zijn over de uitvoering van hun werkzaamheden. Met deze rapportage laten de waterschappen zien wat de stand van zaken is.

Bekijk de resultaten van Waterschap Rivierenland op www.waterschapsspiegel.nl.