Waterschapspeil 2020 is de tweejaarlijkse rapportage over trends en ontwikkelingen in werk aan het regionale waterbeheer door de 21 waterschappen.