Het gaat goed met het terugdringen van de muskusrat. Afgelopen jaar werden er in ons land 3.192 minder gevangen dan in 2018. Dat is een daling van 6 procent. Het is een teken dat de waterschappen op koers zijn om de populatie onder controle te krijgen.