Wij zorgen dat (vaar)wegen veilig, schoon en heel blijven. Zodat iedereen van het water kan genieten. En rijwegen veilig zijn en blijven. Lees hoe we dit doen.

Wij beheren alle vaarwegen in Rivierenland. Evenals enkele polderwegen. Het is onze taak ervoor te zorgen dat ze veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden.

Hoe wij vaarwegen beheren

Iedereen heeft het recht om te genieten van en op het water. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat planten en dieren daar geen last van hebben.

Daarom voeren wij de volgende taken uit:

  • Controle: bijvoorbeeld of er geen te jonge bestuurders achter het stuur van een boot zitten. Of boten op de juiste manier aan- en afmeren, zonder schade aan het milieu. En of boten niet te luid zijn of te snel varen.
  • Handhaving: zien wij dat regels overtreden worden? Dan kunnen wij bijvoorbeeld boetes opleggen.

Als u met een gemotoriseerd vaartuig wilt varen, moet u aan voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld voor de afmetingen en diepgang van uw vaartuig.

Meer informatie: secretariaat van de afdeling Handhaving, tel: (0344) 649 410, meldpunt-handhaving@wsrl.nl.

Hoe wij wegen beheren

Er is een landelijke doelstelling om het aantal ernstige verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Daar sluiten wij natuurlijk van harte bij aan. Met name door de polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (ongeveer 600 km) begaanbaar en veilig te houden voor auto’s en fietsers.

Wegenbeheerplan

Hoe wij deze taak uitvoeren, staat in ons Wegenbeheerplan 2016-2021. Over het algemeen doen we het volgende:

  • Jaarlijkse inspecties van de wegen
  • Wegdek onderhouden en repareren
  • Wegbermen maaien
  • Bruggen en duikers onderhouden
  • Veilige schoolfietsroutes inrichten
  • Nieuwe fietspaden aanleggen

Wilt u weten of wij ook in uw buurt wegen (gaan) onderhouden? Bekijk:

Meer informatie: Hans Heurter, teamleider wegen. Telefoon: 0344-649490.

Gladheidsbestrijding

Daarnaast bestrijden we ook gladheid op deze wegen. Dus bijvoorbeeld bij ijzel zorgen wij dat er gestrooid wordt.

Heeft u gevonden wat u zocht?