In het najaar van 2022 gaan we delen van de A.M.A. van Langeraadweg en de Kerkweg in Giessenburg opnieuw asfalteren en de verkeersveiligheid verbeteren. Daarnaast verbreden we het fietspad langs de A.M.A. van Langeraadweg.

Het gaat om delen van:

  • de A.M.A. van Langeraadweg (tussen de Kerkweg en de N216)
  • de Kerkweg (tussen de A.M.A. van Langeraadweg en de bebouwde kom van Giessenburg)

Ook verbreden we het fietspad langs de A.M.A. van Langeraadweg.

Van bezorgde omwonenden ontvingen we meldingen over de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars en te hoge snelheden van motorvoertuigen. Daarom hebben we besloten om de wegwerkzaamheden te combineren met extra inrichtingsmaatregelen.

De resultaten van de enquêtes leidden tot een ontwerp

In februari 2022 hebben we een enquête gehouden onder omwonenden en gebruikers van de A.M.A. van Langeraadweg en de Kerkweg. De resultaten van deze enquêtes hebben we in een reactienota gezet. Ook is een verkeerskundige analyse uitgevoerd. De reactienota en het ontwerp kunt u onderaan deze pagina downloaden.

De werkzaamheden starten dit najaar

Voorbereidingen van de verbreding van het fietspad starten mogelijk al in augustus. Omwonenden en bedrijven ontvangen voor de start van de werkzaamheden een brief over de planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerp?

We zijn benieuwd wat u van het ontwerp vindt. Opmerkingen of vragen kunt u tot en met 9 september 2022 mailen naar Roland Vugs van Studio Verbinding, e-mail Roland@studioverbinding.nl. Uw opmerkingen nemen we mee in een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp wordt half september gepubliceerd op de website van Waterschap Rivierenland.

Documenten