Tussen Hoornaar en Noordeloos is de Grotewaard / Dorpsweg toe aan onderhoud. Als wegbeheerder voert Waterschap Rivierenland een wegreconstructie uit.

Met de reconstructie verbetert Waterschap Rivierenland in 2020 en 2021 het wegdek, de fundering, de waterkerende functie van de kade en de inrichting van de weg. Omwonenden van de weg hadden via een enquête de gelegenheid om mee te denken over de inrichting van de weg en zijn persoonlijk betrokken geweest in de ontwerpfase. Het ontwerp is nu gereed. Er komt onder andere een middenstrook in een andere tint. Ook worden langs het hele traject in de berm grasbetontegels of klinkers gelegd. Het ontwerp kunt u onderaan deze pagina inzien. 

Start uitvoering

Eind augustus 2020 is een begin gemaakt met de reconstructie van de weg. De werkzaamheden duren vermoedelijk tot en met februari 2021, uitgaande van een zachte winter en normale (werk)omstandigheden. Het aanbrengen van de middenstrook (een coating die wordt afgestrooid met kleine steentjes) kan in verband met de weersgevoeligheid pas later in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.

Werkvakken en volgorde

De Dorpsweg vanaf de bebouwde komgrens in Hoornaar en de Grotewaard tot de rotonde bij de N214 worden volledig vernieuwd. We knippen de uitvoeringswerkzaamheden op in vier werkvakken van ongeveer gelijke grootte. Zo beperken we de overlast voor de omgeving.
De werkzaamheden beginnen bij de Dorpsweg in Hoornaar. De werkvakken worden opeenvolgend uitgevoerd richting de N214. Een werkvak wordt volledig afgerond voordat de uitvoering van een nieuw werkvak begint.

Indeling werkvakken

De indeling van de werkvakken in volgordelijkheid van uitvoering is als volgt (wijzigingen voorbehouden):

1. Vanaf grens bebouwde kom Hoornaar t/m splitsing Overslingeland.
2. Vanaf splitsing Overslingeland t/m 50 meter voorbij Grotewaard 35.
3. Vanaf 50 meter voorbij Grotewaard 35 t/m de eerste inrit van Autobedrijf Bikker Grotewaard 29.
4. Vanaf de eerste inrit van Autobedrijf Bikker Grotewaard 29 tot de rotonde N214.

De verkeersplannen per fase vind u onderaan deze pagina.

Werkzaamheden en aanpak

De aannemer begint met het verwijderen van asfalt. Vaak vindt dit plaats over een grotere lengte. In beginsel laten we vaak een dun laagje asfalt achter dat net sterk genoeg is om overheen te kunnen blijven rijden.
De volgende stap is het vervangen van de fundering inclusief het weghalen van het laatste laagje asfalt. Bij het vervangen van de fundering ontstaat er een gat van ongeveer 50 cm diep over de hele breedte van de weg. Het verkeer kan er dan niet meer door. Dit geldt ook voor voetgangers en fietsers. Nog dezelfde dag wordt het gat weer gevuld met nieuw funderingsmateriaal. De aannemer heeft de hele breedte van de weg nodig om veilig te kunnen werken.
Bij het vervangen van de fundering wordt het werkvak opgesplitst in deelwerkvakken. De deelwerkvakken zijn niet groter dan een dagproductie, zodat een deelwerkvak na iedere (werk)dag weer berijdbaar is voor bestemmingsverkeer. Het verkeer rijdt dan tijdelijk over de nieuwe fundering. Een dagproductie om de fundering te vervangen heeft een lengte van gemiddeld 75 m.

Het aanbrengen van de nieuwe fundering is de eerste stap in de opbouw van de nieuwe weg. Als er voldoende fundering is vervangen wordt er geasfalteerd. Het asfalt bestaat uit meerdere lagen die afzonderlijk van elkaar en al dan niet verspreid over meerdere dagen worden aangebracht. Bij het aanbrengen van asfalt zal de weg over grotere lengte afgesloten zijn. Na een (werk)dag is de weg weer berijdbaar voor bestemmingsverkeer. Ook wordt er een bermverharding aangebracht. Dit kan plaatsvinden voor of na de asfalteringswerkzaamheden.

Omleiding verkeer

Bestemmingsverkeer kan van de Grotewaard en Dorpsweg gebruik blijven maken, zij het met de hierboven beschreven beperkingen. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Het verkeersplan (dat is een tekening met de bebording voor de omleidingsroute) vindt u binnenkort op deze projectpagina.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Moerland, e-mail s.moerland@wsrl.nl.

Brief Mourik Infra (16 december 2020)

Brief Mourik Infra (16 december 2020)

Brief Mourik Infra (22 oktober 2020)

Brief Mourik Infra 22 oktober 2020

Brief Mourik Infra (18 augustus 2020)

Brief Mourik Infra 18 augustus 2020

Informatiebrief WSRL 4 (25 augustus 2020)

Informatiebrief WSRL 25 augustus 2020

Informatiebrief WSRL 3 (juni 2020)

Informatiebrief WSRL juni 2020

Bijlage bij brief 3