Tussen Hoornaar en Noordeloos was de Grotewaard / Dorpsweg toe aan groot onderhoud. Als wegbeheerder heeft Waterschap Rivierenland een wegreconstructie uitgevoerd.

Met de reconstructie heeft Waterschap Rivierenland in 2020 en 2021 het wegdek, de fundering, de waterkerende functie van de kade en de inrichting van de weg verbeterd. Omwonenden van de weg hadden via een enquête de gelegenheid om mee te denken over de inrichting van de weg en zijn persoonlijk betrokken geweest in de ontwerpfase. De werkzaamheden zijn grotendeels gereed. Het aanbrengen van de middenstrook (een coating die wordt afgestrooid met kleine steentjes) kan in verband met de weersgevoeligheid pas later in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Moerland, e-mail s.moerland@wsrl.nl.

Brief Mourik Infra (25 augustus 2021)

Brief Mourik Infra 25 augustus 2021

Brief Mourik Infra (16 december 2020)

Brief Mourik Infra (16 december 2020)

Brief Mourik Infra (22 oktober 2020)

Brief Mourik Infra 22 oktober 2020

Brief Mourik Infra (18 augustus 2020)

Brief Mourik Infra 18 augustus 2020

Informatiebrief WSRL 4 (25 augustus 2020)

Informatiebrief WSRL 25 augustus 2020

Informatiebrief WSRL 3 (juni 2020)

Informatiebrief WSRL juni 2020

Bijlage bij brief 3