De dijkversterking bij Gameren is in volle gang. Vrijdag 17 september verrichtten directie en bestuurders van Waterschap Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma, gemeente Zaltbommel en de beide aannemerscombinaties de officiële starthandeling door met scheppen en kruiwagens grof zand te scheppen in de sleuf.

Bestuurders en directeuren lozen kruiwagens grof zand in de sleuf

Dijkversterkingsproject Gameren is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Directeur Erik Wagener van het HWBP: “Deze dijkversterking hier in Gameren is een mooi voorbeeld om de markt te betrekken bij innovaties. Dit waterschap staat voor een enorm grote en complexe dijkversterkingsopgave: bijna 400 kilometer tot 2050. In totaal versterkt het HWBP 1500 kilometer dijk tot 2050. Rivierenland is daarom ook een belangrijke partner voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma.”

Innovaties komen niet vanzelf

Heemraad Hennie Roorda over het project: “Innovaties komen niet vanzelf, daar zijn goede ideeën maar ook veel doorzettingsvermogen voor nodig. Waterschap Rivierenland is trots dat we deze duurzame oplossing hier nu in de praktijk kunnen toepassen. Om onze grote veiligheidsopgave voor nu en in de toekomst te kunnen realiseren zijn innovaties als deze namelijk blijvend nodig!”

Gijs van Leeuwen, wethouder Ruimte, Wonen en Cultuurhistorie van gemeente Zaltbommel: “Een veilige en klimaatbestendige dijk is voor onze gemeente ook van groot belang in het kader van Klimaatadaptatie; een onderwerp waar we op dit moment volop mee bezig zijn. Nog afgelopen zomer hebben we weer gevoeld hoe belangrijk het is om goed voorbereid te zijn op hoogwater.”

Directeur Gerbert Ploegmakers van FPH Ploegmakers B.V. vult namens beide aannemerscombinaties aan: “De Grofzandbarrière Gameren is voor ons een project waar we bij uitstek onze uitvoeringskennis en innovatiedrang in kunnen brengen. In een constructieve samenwerking van aannemerscombinaties met Waterschap Rivierenland en Deltares dragen we hiermee bij aan een nieuwe duurzame methode voor toekomstige dijkversterkingen waar we vanuit onze bedrijven trots op zijn.”

Totaal wordt er 1 kilometer dijk aan de zuidkant van de Waal versterkt

De aannemers zijn hier naar verwachting tot november aan het werk.

Beide aannemers gebruiken een grofzandbarrière om het pipingprobleem op te lossen. Dit is een snelle en duurzame methode. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject.

Het principe van de grofzandbarrière is dat op de overgang van de - ook onder de dijk doorlopende - kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grof zand wordt aangebracht die het oorspronkelijke, fijnere zand vervangt. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt.

Elke woensdagmiddag organiseert het waterschap een veldexcursie 

De projectmanager en technisch manager geven van 13.30-14.30 uur op de dijk uitleg over het project. Aanmelden voor een veldexcursie kan via Gameren@wsrl.nl

Meer info op www.wsrl.nl/Gameren(externe link). Bekijk ook de film van de maakbaarheidsproeven: https://youtu.be/PSBJQ1BlwH8(externe link)