Wateroverlast in het Lek en Lingegebied willen we in de toekomst voorkomen. Daarom vergroten we de capaciteit van de gemalen van het gebied. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Om dit gemaal te vergroten is nieuwbouw noodzakelijk. 

Inmiddels is de bouw in volle gang. De werkzaamheden lopen volgens planning. De Middelweg blijft nog wel enige tijd afgesloten voor verkeer. De bedoeling was in de kerstvakantie de weg tijdelijk open te stellen. Omdat de verkeersveiligheid niet gegarandeerd kan worden wanneer de weg nu tijdelijk open gaat, is besloten de weg ook tijdens de kerstvakantie dicht te houden. De fietsroute blijft natuurlijk open.

De Middelweg zal in juli 2021, wanneer de nieuwbouw van het gemaal gereed is, ook weer open gaan. 

Omleidingsroute tijdens afsluiting Middelweg

Alle informatie over gemaal De Neust treft u hier aan.