Wateroverlast in het Lek en Lingegebied willen we in de toekomst voorkomen. Daarom vergroten we de capaciteit van de gemalen van het gebied. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Om dit gemaal te vergroten is nieuwbouw noodzakelijk. 

Inmiddels is de bouw in volle gang. Onder andere zijn de kabels en leidingen verlegd langs de Middelweg. Om te kunnen starten met het vervangen van het gemaal De Neust wordt de Middelweg tijdelijk afgesloten van 24 februari t/m eind november 2020.

Omleidingsroute tijdens afsluiting Middelweg

Alle informatie over gemaal De Neust treft u hier aan.