De afgelopen jaren werkten we aan kades, watergangen en het groen in de Noordwaard. Zo kan het waterschap het gebied, na de ontpoldering in 2015, goed beheren en onderhouden. Het werk zit er op, de rust keert terug in de Noordwaard.

In 2015 ontpolderde Rijkswaterstaat de Noordwaard, onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. De dijk langs de Merwede werd afgegraven en de Noordwaard werd een doorstroomvlakte tussen de rivier en de Biesbosch. Bij een storm van zee in februari 2020 kwam de rivier voor het eerst zo hoog dat de Noordwaard mee stroomde.

Februari 2020: de Merwede stroomt voor het eerst over de drempel de Noordwaard in.

Na de ontpoldering bleven zeven kleinere agrarische polders over, met lage kades en met boerderijen en huizen op terpen. Deze polders kwamen in beheer en onderhoud bij het waterschap. Om dat goed te doen, werd de afgelopen tijd gewerkt aan kades, watergangen en het groen. De benodigde grond kwam van dichtbij: uit de nieuwe waterberging aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam.

Lees meer over het werk en bekijk de vlogs van de afgelopen periode.