Op 20 juni fietsen meer dan twaalfhonderd wielrenners de ClimateClassic: een fietstocht van Breda naar Groningen om aandacht te vragen voor de gevolgen en het voorkómen van klimaatverandering. Met z’n allen vormen ze een kleurig lint dat over de NAP-nulmeterlijn van Nederland slingert. De waterschappen op de route doen mee met negen waterschapsestafetteteams.

De ClimateClassic is een initiatief van Cycling4Climate, dat fietsevenementen organiseert met als doel bewustwording rond de klimaatcrisis te vergroten, en mensen op een leuke manier in beweging te brengen. Dagelijks bestuurslid Els Otterman van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nam het initiatief om met de waterschappen op de route mee te doen: ‘Als waterschappen hebben we al elke dag te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan perioden van langdurige droogte en extreme hoosbuien. Die gaan in de toekomst alleen nog maar vaker voorkomen. Dat heeft veel gevolgen voor onze steden en dorpen, onze dijken en ons buitengebied.' De waterschapsteams bestaan uit bijna zeventig medewerkers en bestuursleden. Op elke waterschapsgrens geven zij het estafettestokje -een bidon met hun klimaatbeloftes- over aan het volgende team.

Klimaatbestendige delta

“Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn”, zei de Deltacommissaris onlangs. 'Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering is echter niet genoeg. We moeten met z’n allen ook de uitstoot van CO2 naar beneden brengen. Als waterschappen investeren we elk jaar miljoenen euro’s in grote projecten zoals dijkversterkingen, en in het onderhoud van dijken, water, gemalen, stuwen, sluizen en rioolwaterzuiveringen. Door die schaalgrootte bieden we marktpartijen mogelijkheden om te verduurzamen en innovatieve oplossingen te zoeken. Emissieloos en circulair werken wordt zo de nieuwe standaard. Vanzelfsprekend is dit nog niet, en daarom laten we met deze waterschapsestafette graag zien hoe je door samen te werken verder komt.’

Dwars door rivierengebied

De route die de fietsers rijden is niet zomaar gekozen: hij volgt grotendeels de NAP-nulmeterlijn, die, als we doorgaan op de huidige weg, de nieuwe kustlijn wordt. Zonder de gemalen en dijken van de waterschappen zou dat overigens nu al het geval zijn.

De waterschappen op de route zetten elk hun eigen teams in. De medewerkers van waterschap Brabantse Delta bijten het spits af. De medewerkers van waterschap Noorderzijlvest hopen om ca 21.00.uur in Groningen te finishen. De waterschapsestafetteteams worden begeleid door Jair Hoogland van de Utrechtse Fietskoeriers030. Hij fietst de volledige 375 km mee.

In de ochtend trekt het peloton dwars door het rivierengebied, met onder meer heemraad Marc Laeven van Waterschap Rivierenland. Vanaf Den Bosch voert de route door de Bommelerwaard en de Tielerwaard. Vanaf de Diefdijk gaat het naar Vianen. Onderweg passeren de fietsers de Maas, de Waal, de Linge en de Lek. In Nieuwegein geeft Laeven het stokje over aan Otterman en medewerkers van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Info over de Climate Classic

Meer informatie over routes, doorkomsten en deelnemers: cycling4climate.nl