Waterschap Rivierenland actualiseert jaarlijks de legger van de wateren. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2019.

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 1 oktober 2019 de legger ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Het besluit over de leggers en de bijlagen zijn op 14 oktober 2019 gepubliceerd in het Waterschapsblad nr. 10939 op www.overheid.nl en daar digitaal te raadplegen. 

De legger is een soort register waarin o.a. de ligging en onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken (wateren, duikers, stuwen, bruggen enz.) zijn opgenomen die van belang zijn voor een goede doorstroming en berging van het oppervlaktewater.

Voorbeeld  leggerwijziging ‘Aanleg stuw met vispassage in Beesd’.

Interactieve kaart

Op de interactieve kaart hebben we alle wijzigingslocaties weergegeven. U kunt dus zien waar in het beheergebied van het waterschap de legger is gewijzigd. Aan de linkerkant van de vergelijkingskaart vindt u een uitgebreide toelichting voor het gebruik van de kaart.

Per wijziging wordt aangegeven:

  1. het wijzigingsnummer;
  2. de omschrijving van de wijziging en de eventueel gewijzigde onderhoudsplicht;
  3. de ligging van de voorgenomen (nieuwe) situatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?