Waterschap Rivierenland actualiseert de legger van de wateren. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor inwoners van het rivierengebied en andere belanghebbenden. Vanwege deze gevolgen hebben de wijzigingen in een ontwerpbesluit voor inspraak ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 6 oktober 2020 de legger ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

De legger is een soort register waarin o.a. de ligging en onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken (wateren, duikers, stuwen, bruggen enz.) zijn opgenomen die van belang zijn voor een goede doorstroming en berging van het oppervlaktewater. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2020.

Voorbeeld leggerwijziging ‘Aanleg stuw met vispassage in Beesd’

Ontwerpbesluit

Het vastgestelde besluit tot wijziging van de legger wateren 2020 is gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl en is daar digitaal te raadplegen. 

Interactieve kaart

Op de interactieve kaart wordt de vastgestelde legger wateren weergegeven. U kunt hier op inzoomen. U kunt ook zoeken op adres of postcode. Door te klikken op Legenda, wordt aan de rechterkant de legenda geopend.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vaststelling van de wijzigingen van de legger wateren 2020 kunt u terecht bij Ton Sijnen of Hugo Zwaans. Zij zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (0344) 64 90 90.

Meer informatie over de legger wateren en de status van wateren staat op de webpagina Legger wateren https://www.waterschaprivierenland.nl/legger-wateren

 

Heeft u gevonden wat u zocht?