Waterschap Rivierenland actualiseert de legger van de wateren. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor inwoners van het rivierengebied en andere belanghebbenden. Voordat het bestuur een besluit neemt over het vaststellen van de leggerwijzigingen, kan iedereen reageren op de voorgestelde wijzigingen. Dit kan door een inspraakreactie in te dienen.