De legger waterkeringen bevat essentiële informatie over de ligging, afmeting, vorm en constructie waaraan de dijken (waterkeringen) moeten voldoen. In de loop van de tijd kan het nodig zijn wijzigingen aan te brengen in de leggers, bijvoorbeeld nadat een dijktraject verbeterd is. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2020.

Op 22 september 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland de leggers Waterkeringen 2020 vastgesteld.

Aanleiding

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de waterkeringen te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

  1. De dijkverbetering Kinderdijk – Schoonhovenseveer (KIS).
  2. De dijkverbetering Hagestein – Opheusden (HOP).
  3. Het opstellen van leggers voor de Noorder- en Zuider Lingedijk.
  4. Het opstellen van leggers voor de Noordwaard.
  5. Het opstellen van leggers voor vijf zomerkades.
  6. Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland.

Ontwerp-leggers

De ontwerp-leggers waterkeringen 2020 lagen van dinsdag 16 juni tot en met maandag 27 juli 2020 ter inzage. Op de ontwerp-leggers zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is ons gedurende de ter-visie-legging gebleken dat het leggertracé van de leggers Polder Kievitswaard ter hoogte van dijkpaal OK019.-OK022. en ZK000.-ZK001. onjuist was geprojecteerd. Dit is ambtshalve gecorrigeerd, zodat het leggertracé overeenkomt met de feitelijke situatie en geen onterechte beperkingen op percelen van derden worden opgelegd. Met uitzondering van deze correctie heeft het college van dijkgraaf en heemraden de leggers ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

Leggers met bijlagen ter inzage

De vastgestelde leggers waterkeringen 2020 met bijlagen (leggerkaarten) liggen van dinsdag 13 oktober tot en met maandag 23 november 2020 ter inzage. Het besluit, de leggers en overige bijlagen zijn gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl en daar in te zien. Daarnaast wordt de nieuw vastgestelde legger ook beschikbaar via een interactieve kaart. Een hyperlink hiernaar vindt u dan op deze webpagina.

In verband met het coronavirus werken wij zoveel mogelijk vanuit huis. Wij adviseren u dat u de stukken zelf downloadt via de hyperlink of dat u gebruik maakt van onze interactieve kaart.

Wilt u liever iemand spreken voor toelichting en uitleg, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via het e-mailadres: leggerswaterkeringen@wsrl.nl

Interactieve kaart

Op de interactieve kaart wordt de vastgestelde legger weergegeven. U kunt inzoomen naar een dijk. U kunt ook zoeken op adres of postcode. Door te klikken op Legenda, wordt aan de rechterkant de legenda geopend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger waterkeringen? U kunt terecht op de webpagina Keur en leggers.

U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Vermeld daarbij duidelijk uw vraag en de manier waarop wij met u in contact kunnen komen (telefonisch of via e-mail).

Heeft u gevonden wat u zocht?