De legger waterkeringen bevat essentiële informatie over de ligging, afmeting, vorm en constructie waaraan de dijken (waterkeringen) moeten voldoen. In de loop van de tijd kan het nodig zijn wijzigingen aan te brengen in de leggers, bijvoorbeeld nadat een dijktraject verbeterd is. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2020.

Op 22 september 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland de leggers Waterkeringen 2020 vastgesteld. Het besluit, de leggers en overige bijlagen zijn gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl en daar in te zien.

Aanleiding

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de waterkeringen te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

  1. De dijkverbetering Kinderdijk – Schoonhovenseveer (KIS).
  2. De dijkverbetering Hagestein – Opheusden (HOP).
  3. Het opstellen van leggers voor de Noorder- en Zuider Lingedijk.
  4. Het opstellen van leggers voor de Noordwaard.
  5. Het opstellen van leggers voor vijf zomerkades.
  6. Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland.

Interactieve kaart

Op de interactieve kaart wordt de vastgestelde legger weergegeven. U kunt inzoomen naar een dijk. U kunt ook zoeken op adres of postcode. Door te klikken op Legenda, wordt aan de rechterkant de legenda geopend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger waterkeringen? U kunt terecht op de webpagina Keur en leggers.

U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Vermeld daarbij duidelijk uw vraag en de manier waarop wij met u in contact kunnen komen (telefonisch of via e-mail).

Heeft u gevonden wat u zocht?