De afgelopen jaren heeft Waterschap Rivierenland een nieuw rietmoeras aangelegd in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk. Met de aanleg van dit nieuwe rietmoeras herstelde het waterschap een hoekje van het vroegere landschap vlakbij de beroemde molens van Kinderdijk.

In dit nieuwe rietmoeras schoten behalve riet ook wilgen uit de grond. Wilgen kwamen oorspronkelijk niet voor in het rietmoeras. Om de wilgen eronder te krijgen, zijn de afgelopen jaren Nederlandse landgeiten naar het rietmoeras gebracht. Zij mochten zich tegoed doen aan de wilgen. De geiten lijken hun werk goed te hebben gedaan.

Nu zijn er weer geiten met een ponton naar het rietmoeras gebracht. Het gaat dit keer om 24 geiten en een bok. Ze grazen op een omheind gebied. Hopelijk weten ze het karwei af te maken. Medio oktober gaan ze weer naar huis.

Volg de geiten via onze vlogs op YouTube(externe link)