De Middelwaard, een buitendijkse polder aan de Lek bij Vianen, is weer klaar voor hoogwater. Waterschap Rivierenland herstelde de zomerkade, die afgelopen winter beschadigd raakte door de rivier. In het natuur- en recreatiegebied van Utrechts Landschap groeien bijzondere plantensoorten.

De kracht van de stromende rivier, van hoogwater en van eb en vloed is groot. Na het hoogwater van afgelopen winter bleek dat de zomerkade over 350 meter was aangetast, ten westen van de Lekbrug in de A2. De afgelopen maanden herstelden aannemers Van Muyden en Kool uit Lexmond de schade met doek, steen en klei. Uniek is dat vrijwel alle materiaal per schip over het water werd aangevoerd. Laagwater vertraagde het herstel deze zomer iets.

werk aan de zomerkade, september 2020.
Werk aan de zomerkade, september 2020.

Zeldzame planten

Bij de uitvoering werd voorzichtig gewerkt, omdat de kade een belangrijke standplaats is van bedreigde plantensoorten: 12 soorten van de Rode Lijst, naast de zeldzame brede ereprijs. Nu de zomerkade is hersteld, is de standplaats weer goed beschermd tegen de rivier.

oplevering zomerkade, oktober 2020.
Zomerkade hersteld, oktober 2020.

Buitenpolders langs de Lek

Buitenpolders zijn gronden in de uiterwaarden van de grote rivieren, die worden beschermd door een zomerkade. Die is lager dan de grote rivierdijk. Soms is er een sluis of duiker om water in en uit de buitenpolder te laten. Langs de Lek beheert Waterschap Rivierenland meerdere buitenpolders, zoals in Beusichem, Everdingen en Vianen. De zomerkade rond de Middelwaard keert de rivier in de winter tot een hoogte van 3,42m +NAP.